Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku, hukukun ticaret ile alakalı tüm konularını kapsayan hukuk dalıdır. Tüm bireylerin ticari ilişkilerini düzenler ve belirli kuralları kanunlar ile sabit kılar. Belirli başlı özellikleri vardır. Ticari örf ve adetlerin uygulanmasına önem verir, ticari işlemlerde şekilcilik ön plandadır bundaki amaç kamu düzenini sağlamaktır, tarafların eşitliği ilkesi sınırlandırılmıştır.Bu hükümlerin tamamı Ticaret Kanunu içerisinde toplanmıştır.Adından anlaşıldığı üzere tacirleri yani ticaret işi yapanları, şirketleri kapsayan bu hukuk dalı şualtbaşlıklarda incelenmektedir.

  • Ticari İşletme Hukuku
  • Şirketler Hukuku
  • Kıymetli Evraklar Hukuku
  • Taşıma Hukuku
  • DenizTicareti Hukuku
  • Sigorta Hukuku
  • Rekabet Hukuku
  • Fikri Mülkiyet Hukuku
  • SermayePiyasası Hukuku

Uygulama alanları belli sistemlere göre yapılır. Sübjektif sistem; Tacire uygulanandır. Objektif Sistem, ticari işlere uygulanır. Karma sistem ise ticari işletme ve ticari girişimlere uygulanır.

Ticaret Hukukunun Kaynakları Nelerdir?

Yazılı kaynaklar ve yazılı olmayan kaynaklar olmak üzere ikiye ayrılır. Yazılı kaynaklar; Kanunlar, Tüzükler ve Yönetmelikler. Yazılı olmayan kaynaklar ise Ticari örf ve adetler ile Ticari teamüllerdir.

Ticari İşletme Ne Demektir?

Esnaf işletmeleri açısından belirlenen sınırı aşacak şekilde kar sağlamayı hedefleyen ve faaliyetlerin devamlı ve bağımsız olarak yürütüldüğü işletmelere denir. Bu işletmelerin şubeleri olabilir bu durumda şube olmaya bağlanan hukuki sonuçlar şu şekildedir; Ticari İşletme devir edecekse şubenin de devri ya da kapanması gerekmektedir. Her bir şube bağlı bulunduğu merkezin ticaret unvanını ve şube olduğunu belirtmek zorundadır. Şubenin yaptığı işlerden doğacak uyuşmazlık hallerinde yetkili makamlar şubenin bulunduğu yerdeki mahkemelerdir. Bulundukları adresin ticaret siciline tescil ve ilan yapılmak zorundadır. Her şube merkezden ayrı olarak Ticaret ve Sanayi Odasına kaydolur. Ticaret Hukukunun, Ticari İşletme ile ilgili hükümlerine göre bir işletmenin duran mal varlığı ve işletmeye özgü diğer unsurların tamamı maddi unsur, İşletmenin değeri, kiracılık hakkı, fikri mülkiyet hakkı ve ticaret unvanı gibi unsurlar maddi olmayan unsurlardır. Devri söz konusu olan işletmeler devir sözleşmesini yazılı olarak yapmak zorundadırlar. Bu sözleşmenin ticaret siciline tescili şarttır. Şayet devri üçüncü kişilere karşı açıklama olarak saymak isteniyorsa sicilin mutlaka tescil edilmesi gerekir. Devride önemli olan konu, borç ve yükümlülüklerdir. Adi borçtan kurtulmanın tek yolu alacaklının rızasını alabilmektir ancak Ticari borcun nakli yapılırken alacaklı bu ticari işletmeyi üzerine aldığını Ticaret Gazetesine yayınlayıp duyurur ve bu tarihten itibaren borçları üstlenmiş olur.

Şirketler Hukuku, şirketlerin düzenlenmesine ilişkin kuralları, şirketin birleşmesi, bölünmesi, tescili, şubelerini, ortaklarını ve alacakları ile ilgili genel düzenlemeleri, bilanço esaslarını. Finansal raporlama ilkelerini ve tüm bunların denetimini kapsayan hukuk dalıdır.

Kıymetli Evraklar Hukuku: Bir hakkı temsil eden ve bu hakkın ileri sürülmesi ya da devrinin senedin ibrazına bağlı olduğu senetlere kıymetli evrak denir. Bir evrağa kıymetli evrak denilebilmesi için senet niteliği taşıması, bir hakkı temsil etmesi ve el değiştirebilme özelliği olması gerekir. Her kıymetli evrak bir senet özelliği taşımak zorundadır ancak her senede kıymetli evrak denilemez. Mesela, vasiyetnameler ve tapu senetleri ayrıca sürücü belgeleri kıymetli evrak sayılmaz. Kıymetli evrak üzerinde irade beyanı bulunur ve bu evrak alan kişiye hak kazandırır. Bu evraklarda parasal değer olarak ölçülebilen mali haklar temsil edilir.

Taşıma Hukuku: Taşıma hukuku kuralları emredici nitelik taşır. Sorumluluk taşıyıcıdadır. Ancak taşıma faaliyetinin içinde bulundurduğu riskler dikkate alınarak bu sorumluluklar sınırlandırılmıştır. Ticaret Hukukunun bu dalında deniz, kara, hava ve demir yolu olmak üzere yurt içi ya da yurt dışı taşımacılık ile ilgili tüm faaliyetlerin korunması, düzenlenmesi ve denetimi gerçekleştirilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ