Mirasın Reddi Nedir?

Mirasın Reddi Nedir?

Mirasın Reddi Nedir?

Mirasçıların bir gerekçe göstermek sureti ile yahut da bir gerekçe sunmamaları halinde; ilgili miras haklarını ret etmeleri, ortaya reddi miras kavramını çıkarmaktadır. Reddi miras diğer bir ifade ile mirasın reddi kavramı; esas olarak gerçek kişi mirasçıların payları ile alakalı olan bir durumu temsil eder. Bununla birlikte mirasın ret edilebilmesi açısından ön görülen bazı süreler ve bazı şartlar vardır. Bunların tamamını en geniş halleri ile sizlere aktaralım.

Mirasın Reddi İçin Zaman Aşımı Var Mıdır?

Mirasın ret edilmesi; ilgili tereke üzerinde hak sahibi olunduğunu öğrenilmesinden başlayarak 3 aylık bir süre içerisinde gerçekleştirilmesi gereken bir durumdur. Bununla birlikte mirasın reddi için belirlenmiş olan hak düşürücü sürenin durması yahut da kesilmesi gibi bir durum da söz konusu değildir.

Mirasın Reddi Nasıl Yapılır?

Mirasın reddi; bir şekil şartına tabi değildir. Yani bir miras ret edilecek ise o halde; ister yazılı, ister sözlü, ister de resmi şekilde bu işlemin gerçekleştirilebilmesi söz konusudur. Aynı zamanda mirasın reddi için karşılıklı bir anlaşmaya yahut da sözleşmeye uyma zorunluluğu da söz konusu değildir. Yani mirasın reddi her durumda tek taraflı bir işlemdir ki; ilgili mirasın mirasçısı olan kimsenin tek taraflı irade beyanı ile bu durum çözülebilir. Mirasın ret edilmesi için murisin yani ilgili miras bırakan kimsenin bu durumu kabul edip etmemesi ile alakalı olarak bir ayrıntı aranmaz. Yani; miras, murisin kabul edip etmemesine bakılmaksızın, mirasçının reddi ile ret edilmiş sayılacaktır.

Yenilik Doğuran Hakların Özellikleri Nelerdir?

Mirasın ret edilmesi bir bozucu yenilik doğuran hak niteliğindedir. Ve nihayetinde bu bir bozucu yenilik doğuran hak olduğu için içerisinde barındırmış olduğu özellikleri de vardır ki bunlar;

  • Her yenilik doğuran hak da olması gerekliliği olmadığı halde tek taraflı işlemlerdir.
  • Yenilik doğuran hakların tamamı için ya bozucu ya da değiştirici nitelikleri taşır, denilebilir.
  • Yenilik doğurucu bir hakkı kullandı iseniz; artık bu hakkın kullanımından ve kullanılmış olmasının getirdiği sonuçlarından kaçabilmeniz mümkün değildir. Yani tüm sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsınız.
  • Yenilik doğurucu hakların tamamı için geçerlidir ki; bir kez kullanımları vardır ve nihayetinde bir kez kullanılmaları halinde bu hakların kullanımı ortadan kalkmış olur. Ve bu hakların tekrar bozulması ve yok edilmesi gibi işlemlerin tamamı artık farklı bir hukuki ilişkiyi doğuracaktır.
  • Yenilik doğurucu hakların tamamı için geçerli olmak kaydı ile bu hakların şarta bağlanabilmesi söz konusu değildir.
  • Yenilik doğurucu hakların tamamı, hak düşürücü bir süreye tabi kılınır. Ve her hak için belirlenmiş hak düşürücü sürenin aşılması halinde bu hakların kullanımı artık ortadan kalkmış olur.

Miras Paylaşımında Sulh Hukuk Mahkemesine Gitmek Zorunlu Mudur?

Mirasçıların ilgili murisin terekesinin paylaşımı sırasında herhangi bir pay ve yasal hak sorunu yaşamamaları halinde sulh hukuk mahkemesine gitmeleri zorunlu değildir. Yani; eğer ilgili terekenin paylaşımı sırasında mirasçılar arasında anlaşma birliği sağlanmış ise; sulh hukuk mahkemesince yapılması ön görülen miras paylaşımının illa ki yapılması zorunlu değildir. Zaten mirasçıların anlaşma yoluna gitmelerini sağlamak için uğraşan sulh hukuk mahkemesi bu durumda bir göreve tayin de edilemez. Ancak tam aksine; mirasçıların mirası paylaşma sırasında yaşamakta oldukları sorunlar var ise; bir kısım mirasçı hakkını alamadığını; bir kısım mirasçı ise yasal payının aşıldığını; bir başka mirasçı ise tasarruf paylarının haksız olduğunu iddia ediyor ise yahut da bu benzeri sorunlar var ise; o halde mirasın paylaştırılması görevi; sulh hukuk mahkemesine kalır.

Külli Halef Olma Durumu Nedir?

Sulh hukuk mahkemesi; mirasın paylaşılması durumunda yaşanan sorunlar var ise mirasın paylaştırılması işlemini yürütür. Ancak mirasçıların payları; saklı payları ve yasal mirasçıların saklı tutulması ve ilanların verilmesi gibi işlemlerin uzunluğu dolayısı ile sulh hukuk mahkemesinin miras paylaşım süreci kolayca tamamlanamaz. İşte bu; mirasın paylaştırılmasından önce ki geçen süre de terekenin tamamından tüm mirasçılar borç ve haklar olarak sorumlu olurlar ve nihayetinde bu mirasçıların tamamı da külli halef olmuş, olur. Külli haleflik durumu var ise; mutlaka borçların tamamında da müteselsil sorumluluk vardır, denilmelidir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ