Miras Hukuku, Kimler Mirasçı Olabilir ?

Miras Hukuku, Kimler Mirasçı Olabilir ?

Miras Hukuku

Kişinin ölümü ve ya kayıp kabul edilmesi durumunda kişiye ait mal varlığının kimlere aktarılacağını düzenleyen hukuk dalına Miras Hukuku denir. İki tür mirasçı vardır. Bir tanesi yasal mirasçı diğeri ise atanmış mirasçı. Atanmış mirasçılar bizzat kişi tarafından seçilip mirasın intikal edilmesi için belirtilen kişilerdir. Miras hukuku mal paylaşımıyapılması için belirli derecelerden yani zümre sisteminden bahsetmektedir. Türk Medeni Kanunu zümre sistemini kabul etmiştir ve miras hakkı alabilmek için belirli bir zümreye dâhil olunmalıdır. Bunlar üç sınıfa ayrılmıştır. Birinci zümre; Mirası bırakan kişinin alt soyudur.  Çocuklar, torunlar ve sonrakiler. Ayrıca mirasçıdan önce ölen çocuklar var ise onların yerini de kendi altındaki soy alabilir. Çocukların tamamı eşit mirasçıdır. İkinci zümre; Miras bırakanın anne ve babasıdır. İkisi de eşit hakka sahiptir. Şayet kişi hayattayken anne ve babasını kaybetmiş ise miras hakkı kardeşlerine ve onların alt soyuna geçer. Üçüncü derece mirasçılar ise büyük anne ve büyük babasıdır. Miras bırakanın alt soyundan kimse yok ise ayrıca anne ve babasının da kendisinde önce ölümü ve bunlardan devam eden başka soy yok ise miras hakkı büyük anne ve büyük babaya doğar.

Evlilik Dışı Akrabalar Mirasçı Olabilir mi?

Şayet kişinin soy bağı hakim kararı ile onaylanmış ise baba tarafından evlilik içi hısımlar kadar miras hakları olur. Evlatlık alınanlar ise sadece evlat edinen kişinin mirasçısı olurlar ancak mirasçının babasının mirasında hak iddia edemezler.

Mirasçının Eşine Düşen Miras Payı Ne kadardır?

Eğer miras bırakanın alt soyu ile birlikte mirasçı olmuşsa eşe düşen mirasın dörtte biridir. Miras bırakanın anne babası ile beraber mirasçı olmuş ise mirasın yarısı, son olarak mirası bırakanın büyük anne ve babaları ve onların çocukları ile mirasçı olmuşsa mirasın dörtte üçü eşe kalır. Bunlar da yok ise mirasın tamamı eşindir. Şayet mirasçı ölmeden önce eşinden boşanmış ise eşe miras hakkı doğmaz.

Mirasçının Kimsesi Yoksa Hangi Yol İzlenir?

Miras bırakanın soyundan kimse bulunmaması halinde miras devlete geçer.

Vasiyetname nedir? Geçerli midir?

15 yaşından itibaren ayırt etme gücü bulunan her birey vasiyetname yazabilir. Her yazılıp çizilen vasiyetname kabul olmaz. Geçerli olabilmesi için Miras hukukunda belirtilen hüküm ve kanunlara uygun olması gerekir. Üç şekilde vasiyetname bırakılabilir. Resmi vasiyetname; Noter huzurunda, hâkim ya da resmi memur önünde iki tanıkla yapılan vasiyetnamedir. Kişi, memur ve tanıklar vasiyeti imzalar. El yazılı vasiyetname; Resmi şekilde yapılması gerekmez kişi kendi el yazısı ile vasiyetnamesini yazar tarih belirtip imzalar. Sözlü şekilde; Kişinin okuma yazması yok ise resmi memur ya da hâkim önünde vasiyetini dile getirir. Şahitler bu istekleri yazar ve imzalar. Şahitler kesinlikle soya bağlı olmamalıdır. Aksi takdirde vasiyet iptal olacaktır. Kişi öldükten sonra geçerli mi değil mi bilinip bilinmemesi önemli olmadan mevcut vasiyetnamenin ilgili sulh mahkemesine teslim edilmesi gerekir. Geçerliliğine mahkeme karar verecektir.

Mirasçılar Paylarını Ne Zaman Alabilir?

Miras bırakanın ölümü gerçekleştikten sonra kendiliğinden kişilere miras hakkı geçer. Ölüm anı, miras paylaşımı açısından önem teşkil etmektedir. Miras hukukuna göre belirli şartlarda kişiler mirastan çıkarılabilirler. Mirasçı miras bırakana ya da onun soyundan birine karşı ağır suç işlemiş ve bu suç ispatlanmışsa, mirası bırakana ya da ailesine karşı aile hukuku çerçevesindeki sorumluluklarını yerine getirmemişse bu kişiler mirastan uzaklaştırılabilirler. Miras hakkı doğan kişilere mahkemenin gönderdiği resmi belgeye veraset ilamı denir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ