Medeni Hukuk

Medeni Hukuk

MEDENİ HUKUKUN KAPSADIĞI ALANLAR NELERDİR?

     Hukuk biliminin iki önemli parçasını içerisinde barındırmaktadır. Bunlar, Özel Hukuk ve Kamu Hukukudur. Özek hukuk kavramı yetişkin bireyler arasındaki özel ilişkileri düzenlerken diğeri ise birey ve devleti kapsar. Medeni hukuk kavramı, özel hukukun en önemli dallarındandır. Bu hukuk sistemi kişilik haklarının kazanılması ve bunu toplumda kullanabilmesi yani nişanlanma, evlilik, evliliğe son verme, mirasın paylaşımı gibi konuların yer aldığı hukuk sisteminin temelidir. Medeni hukuk, kişilerin medeni haklarıyla, aile, miras, eşya ve borç ilişkilerini düzenleyen hukuk kısmen hukukun can damarıdır.

Medeni Hukuk Maddeleri

Evlilik; bir erkeğin ve bir bayanın hukukun öngördüğü şekilde yasaları dikkate alarak aile kurmalarıdır. Evlilik yaşının her iki birey içinde 18’i doldurmuş olması şarttır. Çok gerekli sebepler de 18 yaşından küçüklerin evlenmesine hâkim izin verebilir. Evlenecek kişilerin resmi nikâhla aile kavramını oluşturmaları şarttır. Başlık parası olarak adlandırılan kavramın ise kanunda yeri yoktur. Medeni kanun kadına birçok yönden yararlı olan unsurlar barındırmaktadır. Başta da belirttiğimiz gibi resmi nikâh, boşanma durumunda nafaka ve çocuğun velayeti ( tabi ikbal ve koşullara uygun olması şartıyla) gibi unsurlar kadınların çoğu hakkını korur ve muhafaza eder.

 Medeni Hukukun Kaynakları

  Medeni hukuka giren herhangi bir anlaşmazlık halini çözüme kavuşturmak amacıyla önce Asli kaynaklara başvurulur. Bunu kanunlar ve tali kaynaklar izler.

Bu kanunda ilk olarak belirtilmesi gereken resepsiyon yani iktibas yönteminin benimsenmiş olmasıdır. Bunun anlamı yabancı bir ülkenin kanununu ve hukukunu aynen baz alıp ve bazı değişiklikler yapılıp bu değişiklerle kabul edilmesi ve yürürlüğe konmasıdır.  Tüzükler ise kanunların uygulandığını göstermek yâda kanunların emrettiği durumları düzenlemek için çıkarılmaktadır. Tüzükler mutlaka bir kanunu hükmüne dayandırılmak zorundadır. Kanun tarafından düzenlenmeyen bir konu hakkında tüzük de çıkarılamaz. Örnek olarak Tapu Sicil Tüzüğü, Soyadı Nizamnamesi ve Hayvan Rehini Tüzüğü bu konu kapsamaktadır. Yönetmelikler de ise görev ve yetki alanları hakkındaki kanun ve tüzüklerin uygulanması amaçlı aykırı olmaması koşuluyla yönetmelik çıkartılabilir.  Başbakanlık, Bakanlık, kamu tüzel kişileri yönetmelik çıkarma yetkisine sahiptir. Düzenli olarak idarenin yönetmelik çıkarması yönetim ilkesinin gereğidir. Bu yetkiye kendiliğinden sahiptirler.

Medeni Aile Hukuku

    Aile hukuku, aile çevresindeki ilişkileri düzenleyen medeni hukukun en önemli kısmıdır. Çünkü aile kavramı toplumun en önemli kısmını simgeler.

Birlik ilkesi en önemli ilkelerden biridir. Bu birlik ve beraberlik geçici bir durumu ifade etmez koca bir hayatı simgeler ve bunun da 3. Kişiler tarafından bilinmesi istenir. Kadının, kocasının soyadını alma unsuru ise “birlik olma” ilkesinden kaynaklanmasıdır.

Süreklilik ilkesinde ailenin uzun süreli yani ölümle sona erme ilkesidir. Yalnız bu unsur mutlak olarak algılanmamalıdır. Boşanma gibi unsurlardan dolayı süreklilik sonlandırılabilir.

Zayıfların korunması ilkesi de önemli bir kavramdır aile içerisindeki kadın ve çocukların korunması kanun açısından zorunludur.

Aile hukukunda bireyler kendi başlarına buyruk olarak irade özgürlüğünde bulunamazlar yani kanunda yer almayan boşanma sebeplerini kendi aralarında anlaşıp kararlaştırma yetkisinde bulunamazlar. Kanunda olan varsayılan kurallarda değişiklik yapamazlar. Bir kadın kendi soy isminin kocasının da taşımasını isteyemez. Bu kanundaki emredici kuralın aksini gösterir.

Evliliğin ve boşanmanın yine resmi kurumlarca ve kanun idaresince yapılması devletin müdahale ilkesi gereğince zorunludur.

Bireyler karı koca olarak eşittirler yani boşanma esnasında iki bireyde aynı haklardan faydalanırlar bu eşitlik ilkesinin gereğidir.

Bu eşitlik hem kadının hakkının korunması hem de aile birliğini huzurlu ve daimi olması için amaçlanan unsurlardandır.

 

 

 

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ