Özel Hukuk

Medeni Hukuk
MEDENİ HUKUKUN KAPSADIĞI ALANLAR NELERDİR?      Hukuk biliminin iki önemli parçasını içerisinde barındırmaktadır. Bunlar, Özel...
Eşya Hukuku
Medeni hukukun alt dalı olan Eşya Hukuku kişilerin eşya üzerindeki hâkimiyet mesafelerini belirler. Eşya Hukuku...
Pozitif Hukuk Nedir ?
POZİTİF HUKUK NEDİR?   Pozitif hukuk         Pozitif hukuk devletin egemenlik yetkisini hukukun kaynağı olarak...
Zilyetliğin Korunması
Zilyetliğin Korunması Zilyetliğin korunması, zilyetlik davaları ile sağlanmaktadır. Ancak her zilyetlik Davas aynı konu ile...
Ölüme Bağlı Tasarruflar Nelerdir?
Ölüme Bağlı Tasarruflar Nelerdir? İlgili bir kimsenin yapmış olduğu sözleşme eğer sözleşmeyi yapan kimsenin ölümü...
Zilyetlik Nedir, Türleri Nelerdir, Nasıl Kazanılır?
Zilyetlik Nedir, Türleri Nelerdir, Nasıl Kazanılır? Zilyetlik; bir kimsenin bir eşyayı elinde bulundurmasıdır. Ancak elinde...
Mirasın Reddi Nedir?
Mirasın Reddi Nedir? Mirasçıların bir gerekçe göstermek sureti ile yahut da bir gerekçe sunmamaları halinde;...
Medeni Hukuk Nedir?
Medeni Hukuk, Özel Hukuk olarak da tanımlanabilen bir kavramdır. Medeni Hukuk, Kamu Hukuku ve diğer...
Avrupa Birliği Hukuku
Avrupa Birliği Hukuku Avrupa birliği hukuku, Avrupa birliğine üye olan ülkeler arasındaki yasal düzenlemeleri içeren...
Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku
Fikri Ve Sanat Eserleri Hukuku Hukuk, yalnızca maddi yaptırımlar için değil; aynı zamanda manevi yaptırımlar...
İş Hukuku
İş Hukuku İşçi haklarının korunması, çalışma sürelerinin hak gözeterek belirlenmesi ve çok daha fazlası için...
Aile Hukuku
Aile Hukuku Medeni hukukun kapsamında bulunan ve aile ilgili tüm konularla ilgilenen hukuk dalına Aile...
Telif Hakları, Hukuki Sorunları
Telif Hakları İle İlgili Hukuki Sorunlar Telif hakkı; bazı fikri ürünlerin üzerinde var olan ve...
Kişiler Hukuku, Gaiplik Kararı
Kişiler Hukuku Kişi, hak ve borçlara sahip olan varlıklar olarak tanımlanmaktadır. Yani bir varlığın kişi...
Miras Hukuku, Kimler Mirasçı Olabilir ?
Miras Hukuku Kişinin ölümü ve ya kayıp kabul edilmesi durumunda kişiye ait mal varlığının kimlere...
Boşanma Hukuku, Çocukların Velayet Hakları, Mal Paylaşımı
Boşanma Hukuku Evli çiftlerin ayrılık sürecini takip eden ve kanunlar önünde her türlü hakkın korunmasını...
Eşya Hukuku Nedir ?
Eşya Hukuku Eşya hukuku medeni hukukun bir alt dalıdır. Eşya hukukunda kişilerin eşyalar üzerinde kurdukları...
Anayasanın Uygunluğu
Anayasanın Uygunluğu Anayasa, hukuk sisteminin en üst düzeyindeki yasa demektir ve tüm yasalardan üstündür. Yapılan...
Sonraki Sayfa »