Kamu Hukuku

Pozitif Hukuk Nedir ?
POZİTİF HUKUK NEDİR?   Pozitif hukuk         Pozitif hukuk devletin egemenlik yetkisini hukukun kaynağı olarak...
İş Kanunu İşçi Çalıştırma Hakkında Temel Bilgiler
İş Kanunu İşçi Çalıştırma Hakkında Temel Bilgiler İş kanunu; genel itibari ile işçi ve iş...
Avrupa Birliği Hukuku
Avrupa Birliği Hukuku Avrupa birliği hukuku, Avrupa birliğine üye olan ülkeler arasındaki yasal düzenlemeleri içeren...
İflas Hukuku
İflas Hukuku İflas; Ticaret mahkemeleri tarafından uygulanır ve borçlu ticarethanenin tüm mal varlığına el koyarak...
Ticaret Hukuku
Ticaret Hukuku Ticaret hukuku, hukukun ticaret ile alakalı tüm konularını kapsayan hukuk dalıdır. Tüm bireylerin...
İcra Hukuku
İcra hukuku, alacaklı bireylerin, tüzel kişilerin, işletmelerin ve kişilik sahibi olan herkesin, borçlarını gözeten ve...
Toprak Hukuku
Toprak Hukuku Bir devletin sınırları içerisindeki toprakların mülkiyetini ve kullanılmasını düzenleyen hukuk dalına Toprak Hukuku...
Vergi Hukuku, Vergi Sorumlulukları
Vergi Hukuku Verginin niteliği, borcun doğması ve ortadan kalkması ile ilgili maddi şekil ve hukuk...
Ceza Hukuku ve Önemi
Ceza Hukuku İnsan davranışları ile ilgili suçların yapısını inceleyen ve bu suçlara özgü yaptırımları konu...
Anayasanın Uygunluğu
Anayasanın Uygunluğu Anayasa, hukuk sisteminin en üst düzeyindeki yasa demektir ve tüm yasalardan üstündür. Yapılan...
Hukukun Kaynakları
HUKUKUN KAYNAKLARI Hukuk düzeninde hukuk kaynakları birçok anlamda kullanılmaktadır. Bu kavramın kullanım anlamlarına örnek vermek...
Kamu Hukuku Nedir? Anayasa Hukuku Nedir?
KAMU HUKUKU VE ÖNEMLİ ALT DALI OLAN ANAYASA HUKUKU NEDİR? Hukukçuların bazılarına göre hukuk, toplum...