İflas Hukuku

İflas Hukuku

İflas Hukuku

İflas; Ticaret mahkemeleri tarafından uygulanır ve borçlu ticarethanenin tüm mal varlığına el koyarak yani cebri icra yoluyla bilinen bütün alacaklılarının tatmin edilmesi sağlanır. Ferdi icralarda sadece bir kısım mal varlığına icra uygulanırken iflas da bütün varlıklara el konulur. Bütün tacirler her türlü borçlarından dolayı iflasa tabidirler. İflas hukukunda aksi belirtilmediği sürece alacaklılar arasında eşitlik söz konusudur. Şirketler alacaklıların talep etmesini beklemeden kendi isteği ile de iflası duyurabilir ve ticaret mahkemesine başvurabilirler. İflasın birkaç yöntemi bulunmaktadır. Bunları kısaca açıklayacak olursak;

Adi İflas: Bir alacaklı, borçlusunu iflas yolu ile takip etmek istiyorsa ve alacakları bir evrağa bağlı değilse bu yola başvurabilir. İcra dairesine gider ve borçlusunun iflasını talep eder. Borçluya bu talep doğrultusunda ödeme emri gönderilir. Şayet yedi iş günü içerisinde ödeme yaparsa iflas durur. Ödemezse alacaklı ticaret mahkemesine başvurup borçlusuna iflas davası açar.

Kambiyo Senetlerine Mahsus İflas: Borçludan alınacak olan bedel kambiyo senetlerine bağlı ise bu tür iflas talebi yapılabilir. Takip eden süreç adi iflasta olduğu gibidir. Borçlu aleyhinde takip başlatmak için icra dairesine başvurulur ve senedin kambiyo senedi olduğu tespit edilir ise borçluya ödeme emri yollanır. Bu takibe itiraz süresi ise beş gündür. İtiraz edilmeyen ödeme emri kabul edilmiş sayılır ancak borçlu bu şikayete belirtilen günler içerisinde itiraz edip ticaret mahkemesine başvurabilir. Neden itiraz ettiğini tüm sebepleri ile belirtmek zorundadır. Tüm bunları karar bağlayacak kurum ticaret mahkemesidir.

Doğrudan İflas Yolu: İcra dairesine hiç gitmeden direkt olarak Ticaret Mahkemesine giderek borçluya iflas davası açma yöntemidir. Genelde borçlunun mevcut borcu ödemeyeceğinden emin olunan durumlarda bu yola başvurulur. Borçlunun ikametgahı belli değilse, kaçmaya eğilimi olduğu biliniyorsa, alacaklıların haklarını ihlal ediyor ve hile yapıyorsa, haciz esnasında mallarını saklıyorsa, İlama dayalı alacağı ödememişse alacaklı doğrudan iflas davasını açabilir. Herhangi bir takip yapılmadan dava görüldüğü için borçluya yine de kendini savunması amacı ile fırsat sunulur ve mahkemeye çağrılır.

İflas Hukukuna Göre Borçlu Açısından Dava Süreci Nasıl İşler?

Davanın görüleceği ve kararı verecek olan merci Ticaret Mahkemesidir. İflas hukuku özet olarak geçilebilecek bir konu değildir. Çok detaylı bir çalışma ve süreç işlemektedir. Borçlu ve alacaklı arasında eşitlik ve hak özgürlüğünü kısıtlamadan en doğru kararın verilebilmesi için tüm belgelerin dikkatli ve eksiksiz bir şekilde mahkemeye sunulması gerekmektedir. Borçlu şayet borcunu ödemeye meyilli ancak durumu uygun değilse mahkemeye alacaklı ile anlaşma yoluna gitmek istediğini sunabilir aksi takdirde iflas masası kurulur. Borçlunun haciz konabilen tüm malları bir yerde toplanır. Bu masanın idaresini iflas organları alır. İflas masasına alınmayan diğer tüm malları borçlunun hükmünde kalmaya devam eder. İflas masasındaki malların ve elde edilecek paranın alacaklıya olan borç kadarı kendisine verilir. İflas başladığı için kişi hakkındaki tüm takipler düşecektir.

Alacaklı Açısından Dava Süreci: Alacaklı artık iflas masasından vadesinde tahsilatını yapar. Borçlu ile ilişiği kesilir. İflasın açıklandığı tarihe kadar olan faiz dikkate alınır daha sonrasındaki faizler silinir. İflas hukuku alacaklıların ve borçlunun iki taraflı haklarını koruyacak şekilde düzenlenmiş maddelerden oluşmaktadır. Borçlunun henüz vadesi gelmemiş olan borçları da iflas masasına alınmış olan mallar ile vadesi geldiğinde ödenir.

İflasın Kapanması ve Kaldırılması:

İflas hukuku soruları içerisinde en sık karşılaşılan sorudur. Masadaki paranın tamamının dağıtılması ve alacaklıların tatmin edilmesinin ardından tasfiye işlemleri bitmiş olur. İflas dairesi İflas kararını veren Ticaret mahkemesine iflasın kapanması için başvurur. Ticaret mahkemesi incelemesini yapar ve borçların dağıtıldığından emin olduğunda iflasın kapanması kararını verir. Bu karar ilan edilir ve iflas dairesinin işi son bulur. Tasfiye halinde olan borçlu, alacaklıları ile anlaşır ise ticaret mahkemesine iflasın her türlü sonuçları ile kalkması için başvuru yapabilir. Mahkeme incelemesini yapar gerekli görürse iflası kaldırır.

 

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ