Hukukun Hayatımızdaki Önemi

Hukukun Hayatımızdaki Önemi

Hukukun Hayatımızdaki Önemi

Hukuk toplumsal düzeni sağlamayı amaçlayan kurallar bütünüdür. Hukuk tarafından öngörülen düzen fiilen gerçekleşen bir düzen anlamına gelmemektedir. Hukuk kuralları insanların gerçekten nasıl davrandıklarını gösteren kurallar değildir. İnsanların nasıl davranması gerektiği anlatan kurallardır. Hukuk kuralları uyulması gereken ve insan ilişkilerini düzene sokan ve toplumsal yaşamın gerçekleşmesini sağlayan kurallar bütünüdür. Hukuk düzeni insanların doğduğu andan itibaren karşılarına çıkan kurallar bütünüdür. Hukuk sistemi insanların davranışlarını düzenlemeyi amaçlayan ve çıkar çatışmalarına çözüm getiren kurallar bütünüdür. Huku düzeni sayesinde insan ile insan ve insan ile doğa arasındaki ilişkilerde insanlığın ortak çıkarı ve huzurunun sağlanması amaçlanmaktadır. Hukuk düzeninin kaynağı insanlar, doğa, tanrı, sınıf çıkarları ve toplumsal sözleşmelerdir.

Hukukun Anlamı Nedir?

Hukuk sistemi toplumun genel menfaatini ve toplumun ortak iyiliğini sağlamak amacıyla konulan ve kamu gücüyle desteklenen kurallar bütünüdür.  Hukuk kelimesi Arapça hak kökünden gelmektedir. Haklar anlamına gelen hukuk kelimesi toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü ortaya koyan kurallar bütünüdür. Hukuk belirli bir zaman diliminde toplumdaki ilişkileri düzenlemeye yarayan kurallar bütünü oalrak da tanımlanabilmektedir. Hukukun kişiler arası ilişkileri ile ilgili olan bölümüne özel hukuk, devlet ve kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen bölümüne ise kamu hukuku adı verilmektedir. Medeni hukuk, ticaret hukuku ve devletler özel hukuku özel hukukun, buna karşılık anayasa hukuku, ceza hukuku ve idare hukuku kamu hukukunun başlıca alt dalları olarak belirlenmiştir.

Hukuk Kurallarının Özellikleri

Hukuku diğer toplumu düzenleyici kurallardan ayıran en önemli ayrım devlet tarafından güvencee alınmış olması ve yaptımı gücü bulunmasıdır. Hukuk kuralları insan davranışlarını düzenleyen kurallar bütünüdür ve topluun değer yargılarını taşımaktadır. Hukuk kurallarının soyutluk ve genellik özelliği sayesinde kuralların benzer durumlarda uygulanabilmesi sağlanmaktadır.

  • Yaptırım: Hukuk kurallarında yaptırım gücü devlete aittir ve devlet eliyle yaptırımlar uygulanmaktadır. Hukuk kurallarında yaptırım hukuka uymayı zorlama, uymayanları ceza uygulama ve oluşabilecek zararları en aza indirmek amaçlanmaktadır. Hukuk düzenini öngördüğü şekilde uygulanan hukuk kuralları çok önemli bir yere sahiptir.
  • Hukukun Dayanağı: Hukuk dayanağını toplumsal değerler ve toplumu düzenleyici kurallardan almaktadır.

Hukukun Toplumdaki Önemi Nedir?

Hukuk kurallarının toplum açısından önemi çok büyüktür. Adalet ve düzen sağlamayı amaçlayan toplum kuralları pratik bir yarar sağlama özelliğine de sahiptir.

Hukuk Kuralları Düzen Sağlar

Hukuk kuralları toplumsal yaşamı düzenlemek ve barış, huzur ve güvenli bir şekilde insanların bir arada yaşamalarına olanak sağlamaktadır. Bu  nedenle oplumsal düzeni sağlamak için hukuk kuralları göz ardı edilmemli ve hukuku krallarına uyulmalıdır.

Hukuk Kuralları Pratik Bir Yarar Sağlar

Hukuk kurallarının amacı toplumsal gerçeklikleri belirlemektir. Hukuk bu özelliklerden yola çıkarak insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyerek birbiribi ile kurmak zorunda olduları ilişkileri dikkatli bir şekilde inceler. Ayrıca insanların birbiriyle ilişki kurmalarınan kaynaklanan ihtiyaçlarını karşılamak için özel çaba sarf eder. Hukuk kuralları yaşamın gerçekliklerini dikkate alarak kişilerin yaşamında önemli bir yere sahip olan ölüm, evlenme ve doğum gibi fonksiyonları belirli kurallarla düzenlemiştir. Hukuk kuralları ekonomik ihtiyaçlara uyan ve ekonomik ihtiyaçları karşılam özelliğine sahip kurallardan meydana gelmektedir.

Hukuk Kuralları Adalet Sağlar

Hukuk kuralları sosyal ihtiyaçları düzenledikten sonra eşitlik düşüncesini  baz alarak adaletli bir kurallar bütününden meydana gelmektedir. Hukuk kuralları adalet temelli oluşturulmaktadır. Hukuk alanındaki adalet nesnel anlamda bir adalettir. Hukuk kuralları insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen ve onlara algılanabilir bir düzen yaratmayı amaçlayan normlar bütünüdür. Bu nedenle huu kurallarının kişiler arasından adaletli bir uygulama ile düzenlenmesi çok önemldiir.

 

Gelen Aramalar: hukuk kurallarının önemi
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ