Ders Notları

Hukukta Yaptırım Türleri
Hukukta Yaptırım Türleri Hukuksal işlemlerin geçerliliklerini ifade eden bir alt başlık olarak hukuksal yatırım türlerinden...
Medeni Hukuk Başlangıç Hükümleri Nedir?
Medeni Hukuk Başlangıç Hükümleri Nedir? Medeni hukuk başlangıç hükümleri aslında bir medeni hukuk alt dalının...
Medeni Hukukta Boşluk Türleri
Medeni Hukukta Boşluk Türleri Medeni hukuk alt başlıkları kapsamında fazlası ile geniş bir kanunun kitlesinin...
Zilyetliğin Korunması
Zilyetliğin Korunması Zilyetliğin korunması, zilyetlik davaları ile sağlanmaktadır. Ancak her zilyetlik Davas aynı konu ile...
Ölüme Bağlı Tasarruflar Nelerdir?
Ölüme Bağlı Tasarruflar Nelerdir? İlgili bir kimsenin yapmış olduğu sözleşme eğer sözleşmeyi yapan kimsenin ölümü...
Zilyetlik Nedir, Türleri Nelerdir, Nasıl Kazanılır?
Zilyetlik Nedir, Türleri Nelerdir, Nasıl Kazanılır? Zilyetlik; bir kimsenin bir eşyayı elinde bulundurmasıdır. Ancak elinde...
Mirasçılıktan Çıkarma Ve Mirastan Yoksunluk Nedir?
Mirasçılıktan Çıkarma Ve Mirastan Yoksunluk Nedir? Murisin mirasçılarını ve saklı paya sahip mirasçılarını mirasçı olmaktan...
Eşya Hukuku Kapsamında Eşya Nedir, Çeşitleri Nelerdir?
Eşya Hukuku Kapsamında Eşya Nedir, Çeşitleri Nelerdir? Medeni hukuk alt dalları içerisinde eşya hukuku da...
Miras Hukukunda Tenkis Davası Nedir?
Miras Hukukunda Tenkis Davası Nedir? Muris yani miras bırakan kimsenin ölüme bağlı tasarruflar ile mirasçı...
İstihkak Davası Nedir?
İstihkak Davası Nedir? İstihkak; hak iddia edilmesini sağlayan bir davadır ve genel itibari ile aynı...
İdare Hukukunda Türkiye’nin Yönetimi
İdare Hukukunda Türkiye’nin Yönetimi İdare hukuku, idarenin bütün teşkilatını düzenleyen hukuk kurallarının bir birleşimi nitelindedir....
Zilyetliğin Nakil Biçimleri Nelerdir?
Zilyetliğin Nakil Biçimleri Nelerdir? Zilyetlik iradesinin bir kimseden başka bir kimseye geçmesi hususunda birbirinden farklı...
Mirasın Reddi Nedir?
Mirasın Reddi Nedir? Mirasçıların bir gerekçe göstermek sureti ile yahut da bir gerekçe sunmamaları halinde;...
Tapu Sicili ( Tapu Kütüğü ) Nedir?
Tapu Sicili ( Tapu Kütüğü ) Nedir? Tapu sicili; bir tapu kütüğünden bahsediliyor ise; ortada...
Roma Hukuku Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Roma Hukuku Batı Hukuku’nun temellerini oluşturan Hukuk Kurallarını içermektedir. Ülkemiz hukuk Kuralları da Batı Hukuk...
Roma Hukuku, Ders Notları
Roma Hukuku ve Roma Hukuku Ders Notları, 1. sınıfın en önemli derslerinden biri olup, roma...
Medeni Hukuk 2, Ders Notları
Medeni Hukuk 2, ders notları ve final notları hazırlanmıştır. Site içeriğimizden medeni hukuk ders notlarını...
Hukuka Giriş, Ders Notları
Hukuka Giriş veya Hukuk Başlangıcı dersi, ilk sınıfın konusu olup en kolay derslerden biridir. Aşağıdaki...
Sonraki Sayfa »