Borçlar Hukuku, Borç İlişkisinden Doğan Yaptırımlar

Borçlar Hukuku, Borç İlişkisinden Doğan Yaptırımlar

Borçlar Hukuku

Borçlar hukuku borç ilişkisinden doğan alacakları takip eden özel bir hukuk dalıdır. Borçlar hukuku, aslı İsviçre’den alınmıştır. Borçlar hukuku ayrı bir hukuk dalı olmakla birlikte Medeni Hukuku tamamlayan bir daldır. Borç ilişkilerinden dolayı ortaya çıkan her türlü ilişki ve sonuçları borçlar hukukunda incelenmiştir.

Aynı zamanda da borçlar nasıl doğduklarına göre de borçlar hukuku tarafından bir ayrıma tabi tutulmuştur. Borç ilişki özel kişiler arasında gerçekleşen bir borç ilişkisi durumudur. Çünkü kamu ile olan borç ilişkileri tamamen farklı bir şekilde ele alınmaktadır. Bu da Medeni Hukuk gibi özel bir hukuk türünün alt dalı olarak kabul edilen Borçlar Hukukunun araştırma alanına girmemektedir.

Borç İlişkisinden Doğan Yaptırımlar

Borç ilişkisi borçlu bakımından yükümlülükler ortaya koymaktadır. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda da bazı yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu yaptırımların en büyük amacı Borçlar Hukukunu uygulanabilir kılmaktır. Aynı zamanda da borç ilişkisinde alacaklının mağdur olmasının önlemektir. Borçlar hukuku yaptırımlarının yasalardan almaktadır. Yasaların uygulanması zorunludur.

Borçlar Hukukunda Şekle Aykırılık Yaptırımları

Borçlar hukuku bazı şekiller esas alınarak uygulanmaktadır. Yani bir borç ilişkisi var ise mutlaka belli bir şekil şartı olmalıdır. Şekil şartlarının eksik olması nedeni ile bazı yaptırımlar söz konusudur. Yasanın belirttiği geçersizlik şartlarına uygun olmayan borç ilişkileri geçersizlik yaptırımına tabi tutulmaktadır. Bu mutlak butlan yaptırımı olarak adlandırılmaktadır. Ancak bazı durumlarda butlan sınırlandırılabilecektir. Eğer borç ilişkisi şekil şartlarından dolayı butlan duruma düşerse ve kişiler dürüstlük kuralına uygun hareket etmişlerse butlan ortadan kalkabilecektir. Böyle bir durumda geçersizlik ortadan kalkar ve tazminat yaptırımı ortaya çıkacaktır. Şekle ayrılıktan dolayı ortaya çıkan kusurlar tazminatın ödenmesi ile ortadan kaldırılacaktır. Tazminat miktarı genellikle meydana gelen zararın tazmin edilmesi yönünde bir miktarda belirlenmektedir. Böylece ortada zarar gören bir taraf da olmayacaktır.

Borçlar Hukukunda Hatanın Tazminatı Yaptırımı

Borçlar hukukunda kişi bazı sebeplerden dolayı sözleşmeden dolayı hataya düşebilir. Ancak bu hata dış etkenlerden dolayı olmayacaktır. Kişinin tamamen kendi hatasından dolayı sözleşmede hatalar meydana gelecektir.  Hata kısmı esaslı bir hata olarak tespit edilirse butlan söz konusu olacaktır. Ancak sözleşmenin niteliğinde hata, konusunda hata, kişisinde hata, miktarda hata ve temel hata var ise geçersizlikten başka yatırımları olacaktır. Temelde hata olduğu durumlarda sözleşmenin iptalinin talep edilmesi söz konusu olabilecektir. Hataya düşen kişi beyanda yani temelde hata olduğu durumlarda sözleşmenin iptalini istemelidir. Özellikle dürüstlük kuralı gereği bunun yapılması gerekir. Hataya düşen kişinin bir diğer sorumluluğu ise tazminattır. Sözleşmenin iptal edilmesinden dolayı zarara düşen tarafa tazminat ödenmelidir. Tazminat miktarı zarar ile eş oranlı olarak tespit edilmektedir.

 

Borçlar Hukukunda Gabin Olması Halinde Yaptırımlar

Borçlar hukukunu ilgilendiren bir durum söz konusu ise kişinin iradesi ve bayanı arasında bazı durumlarda uyumsuzluk söz konusu olabilir. Ancak gabinde irade ile beyan arasında bir orantısızlık durumu yoktur. Burada hâksiz olan eylem kazanımların orantısız olmasıdır. Gabin durumu meydana gelmesi halinde yasaların koyduğu bazı yaptırımlar, söz konusu olarak gündeme gelecektir. Gabin meydana geldiği zaman gabine uğrayan kişi sözleşmenin iptalini isteyebilecektir. Ancak sözleşmenin iptalinin zaman aşımı bir yıl olarak tespit edilmiştir. Bu süre hak düşürücü süre olarak tanımlanmaktadır. Sözleşme ortadan kalktıktan sonra gabinde ortadan kalkmaktadır. Gabin ortadan kalktıktan sonra sözleşme hiç oluşmamış gibi bir sonuç ortaya çıkacaktır. Ancak kişiler sözleşme gereği birbirlerinden aldıkları herhangi bir şey varsa sebepsiz zenginleşme olmaması için geri verilmelidir.

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ