Barolar Birliği Avukatlık Meslek Kuralları

Barolar Birliği Avukatlık Meslek Kuralları

Barolar Birliği Avukatlık Meslek Kuralları

Meslek kuralları mesleğin geleneklerini ve düzenini korumak adına, yasaların bu mesleğe

yani avukatlığa tanıdığın hakların yerine getirilmesi, verilen görevlerin şerefiyle ve eksiksiz

olarak tamamlamak amacıyla oluşturulan kurallar silsilesidir.

Avukatlık yasası meslek kurallarının bir kısmını içerse de belli bir kısımdaki meslek kuralları

ise Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanmıştır. 8-9 Ocak 1971 tarihli, Adana’da

gerçekleştirilen dördüncü olağan genel kurul toplantısında net bir şekilde kararlaştırılmış ve

kabul edilmiştir

Meslek kuralları toplam 50 maddeden meydana gelmektedir. 26 Ocak 1971 tarihinde TBB

bültenin beşinci sayısında yayınlanmıştır ve bu sayede yürürlüğe girmiştir. 20 ve 27.

Maddeler daha sonra gelişen süreçte değişikliğe uğramıştır ve tam olarak bugünkü şeklini

almıştır.

Avukatlık Yasası Yönetmeliği içerisinde barındırdığı 134. Ve 81. Maddesinde de yer alan

mesleki düzenin ve geleneklerin yok sayıldı, uygulanmadı durumlarda kişiye disiplin cezası

uygulanmasını öngörür.

Avukatlık mesleği ile ilgilenen bir kişi mutlaka meslek kurallarını bilmeli avukatlık yasa ve

yönetmeliklerinin neler olduğunu çok iyi öğrenmelidir.

Avukatlık yasasının 135. Maddesinde bulunan disiplin cezaları sırayla uyarma, kınama, para

cezası, işten çıkarma, meslekten çıkarma olarak sıralanmıştır. Bu yasa maddesi gösteriyor ki

meslek kuralları kesinlikle uyulması gereken, meslek düzeninin ve geleneklerinin kesinlikle

bağlı kalınması gereken, aksi halde disiplin cezalarına maruz kalma durumunun ortaya çıktığı

hallere neden olabilmektedir.

Barolar avukatların meslek kurallarına uygun davranıp davranmamalı denetleme ve uygunu

sağlamaları açısından görevlendirilen kurumlardır.

Genel Kurallar

Barolar Türkiye Barolar Birliği’nin bağımsızlığı Türk avukatları tarafından benimsenen,

inanılan Bir anlayıştır. Kişisel yada kuruluş olarak üzerlerine düşen görevi tam olarak

başarmak kararına varılmıştır.

Mesleğini icra eden bir avukat bağımsızlığını sonuna kadar korur; bağımsızlığına leke sürecek

yada zedeleyecek işlerin kabulünden kaçınır.

Meslek çalışmasını yürüten avukat çalışmalarını kamunun inancına ve mesleği olan güvenini

zedelemeden şekilde, Tamamen sadık olarak yürütür.

Avukatlık mesleğinin İtibarının zedeleyecek ve zarar verecek bütün tutum ve davranışlardan

uzak durmak zorundadır. Sadece iş yaşamında değil özel yaşantısında da bu duruma özen

göstermek ile yükümlüdür.

Bir avukat yazarken, konuşurken aklımdan geçenleri nesnel ve olgun bir şekilde aktarmalıdır.

Meslekle alakalı her çalışmasında hukukun yada yasaların desteklemediği açıklamalardan

uzak durmalıdır.

Avukat vekili olduğu kişinin iddia ve savunmasının yalnızca hukuki yönü ile ilgilenmelidir.

Davalı ve davacı taraf arasında var olan uyuşmazlığın meydana getirdi düşmanlıktan uzak

durmalı ve olayın dışında kalmalıdır.

Avukat salt olarak ün kazandırmak için ve bu yönelim de olan her türlü gereksiz davranıştan

uzak durmalıdır

Avukat yalnızca adres değişikliği yaptığında reklam veya tanıtım niteliği olmayacak şekilde

ilan şeklinde duyurabilir.

Avukata ait kartvizitler, büro levhaları, başlıklı kağıtları reklam niteliğinde olan ve reklam

amacı taşıyabilecek aşırılıkta olamaz.

Avukat telefon rehberindeki meslekler kısmında yalnızca adres belirtebilir. Farklı kartuşları

kullanarak büyük harflerle ya da ilan havasında olan yazıları yazdıramaz.

Bir büroya ait olarak ortak çalışan avukatlar büronun reklam yapma aracı olarak

kullanılmamasına, hukuk bürosu havasının kaybedilmemesine dikkat eder.

Avukat Sonucu kendine iş bağlama olan hareket ve tutumlardan çekinir.

Bir avukat yasal anlamda yer aldığı farklı mevki ve olanakların mesleki hayatında ve

çalışmalarında etkisiz olmasına dikkat eder. Mesleki çalışmaların haricinde bir avukat olarak

kişisel uyuşmazlıklarda avukatlık vasfının ve sıfatının özelliklerinden faydalanamaz.

Avukat aynı Dava bünyesinde birbirine çelişkili ve karşıt isteklerle bulunamaz.

Türkiye Barolar Birliğince Kabul edilen mesleki düzen ve dayanışma gerekliliklerine uygun

davranmak ile yükümlüdür.

Gereğinden uzun zaman diliminde bürosundan uzak kalmak durumunda bulunan avukat,

yerine vekillik yapacak, işlerine bakacak ve vekillerine kabul edecek meslektaşının Kim

olduğunu barosuna bildirir.

Bir avukat dahil olduğu meslek kuruluşu tarafından verilen görevleri haklı nedenler

göstermek dışında kabul etmekle yükümlüdür.

Avukat, mesleki alanda çalışmalarından ötürü ben de yeni açılmış olan dava dilekçesinin bir

nüshasını avukat barosuna verir. Baro tarafından hukuki uyuşmazlıkları da yer alan

arabuluculuk teklifini kabul etmek zorundadır.

Avukat kendisine ait her türlü belgeyi baroda görme hakkına mükelleftir.

Yargı Organları ve Adli Merciler

Avukat yargıç ve savcılara arasında var olan ilişkisinde verdiği hizmetin özelliklerinin getirdiği

ölçütlere uygun davranmak zorundadır. Bu ilişkilerde esas olan karşılıklı saygıdır.

Avukat öncesinde hakem, yargıç, savcı yada herhangi başka bir resmini sıfatla görev aldığı

işte avukat olarak görev alamaz.

Avukat stajyerleri ve avukatlar mesleğin özelliklerini yakışır bir şekilde kılık ve kıyafetlerine

özen göstermeli, başları açık olarak mahkemede görevi yapmalılardır. Duruşmaya Türkiye

Barolar Birliği tarafından saptanmış olan cübbe ve temiz bir kıyafet ile çıkarlar. Erkek

avukatlar ne isim koşullarına göre uygun kravat takarlar.

Bir avukat asla ve kat’a duruşmayı terk edemez. Kişisel yada mesleki onurunun zorunlu kıldığı

hallerde duruşmadan ayrılabilme hakkına sahiptir ancak böyle bir durumda derhal baroya

bilgi vermek zorundadır.

Avukat savunma süreci için zaruriyet gerekmedikçe davanın süresinin uzaması sonucuna

varacak istek ve davranışlardan kaçınır.

Avukat ileri ki zamanlarda tanık olarak dinlenme ihtimali olan kişilerden bazı konuları ve

durumları Öğrenmek durumunda olursa, tanık olan kişileri etkilemiş olma Şüphesi

konumunda bulmaktan kaçınmalıdır. Müvekkiline öneride bulunabilir ancak avukat tanıklık

yapacak kimselere öneride bulunamaz. Nasıl hareket edecekleri konusunda herhangi bir

talimat veremez.

Avukat dahil olduğu alanlarda, mahkeme kalemlerinde icra dairelerinde ve diğer her mercide

Çalışmakta olan görevlilere yaptığı muamele de ve karşılıklı ilişkisinde mesleki onuruna ve

tutumuna uygun davranışlarını korumakla yükümlüdür.

Avukatlar Arası Dayanışma ve İlişkiler

Hiçbir avukat kendi meslek grubunda çalışan bir kişinin mesleki tavrını, tutum ve

davranışlarına yargıla iyice düşüncelerini kamuoyuna açık etmez. Bu konuda herhangi bir

şikayet gerekiyorsa yalnızca barolar muhatap alınır.

Hiçbir avukat meslektaşı hakkında Özellikle de karşı taraf davalı vekili meslektaşı hakkında

toplum içersinde küçük düşürücü görüşlerini ve düşüncelerini sözlü ya da yazılı bir şekilde

belirtemez.

Bir avukat farklı bir avukata karşı vekil sıfatı ile üstleneceği yada takip edeceği davayı kendi

barosuna yazı ile bildirir.

Kendi bana bölgesinin haricinde ilk kez farklı bir baro bölgesine giden avukat gittiği bölgedeki

baro başkanına nezaketen ziyarette bulunur.

Bir meslektaşının vefatı ya da herhangi bir sebeple baro Başkanlığı aracılığı ile görevlendirilen

avukat kabul edilebilir nitelikte bir neden göstermeden bu görevi reddetme lüksüne sahip

değildir.

Duruşmaya herhangi bir sebeple geç kalması nedeniyle hakkındaki yap kararı çıkan avukat

kısa zamanda salona gelmişse karşı tarafın vekili olan avukat çıkamadı yap kararının

kaldırılmasını ya da düzeltilmesini talep etmek zorundadır.

Mazereti nedeni ile farklı bir konumda ki duruşmasına gidemeyen avukat karşı tarafın avukatı

farklı bir konumdan geliyorsa şayet mazeretini önceden bildirmelidir.

Avukatlar arası gerçekleşen yazışmalarda özeldir kaydı taşıyan metinler yazan kişinin rızası

olmadan açıklanması mümkün değildir.

Avukat karşı tarafın yalnızca kendi gibi vekili ile görüşebilir. Karşı tarafın vekili yok ise şayet

belli sınırlar çerçevesinde zorunlu olarak görüşebilme şansına sahiptir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ