Ayıplı Araç Bedelinin İadesi

Ayıplı Araç Bedelinin İadesi

T.C. SAPANCA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA) Esas-Karar No: 2011/270 Esas – 2012/262
TÜRK MİLLETİ ADINA
T .C.
SAPANCA
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)
GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2011/270 Esas
KARAR NO : 2012/262
HAKİM : ……….
KATİP : ……….
DAVACI : ……….
VEKİLLERİ : Av. ÖZGÜR ERAY TAŞ – Rüstempaşa Mah .Ersin Cad . No :31 54600 Sapanca/ SAKARYA
Av. HATİCE BALLI – Çark Caddesi Hilmi Kayın İş Merkezi K:2 No :167 Merkez/ SAKARYA
DAVALI : 1- ÇELİK MOTOR TİCARET AŞ – Atatürk Mah . Anadolu Cad . Yanyol Sok. No :5 Şekerpınar Gebze/KOCAELİ
VEKİLLERİ : Av. ……….  – İnönü Cd . No .53 K.3 D.6 Gümüşsuyu Taksim Beyoğlu/ İSTANBUL
Av. ………. – İnönü Cad . No : 53 K.3 D. 6 Gümüşsuyu Beyoğlu/ İSTANBUL
Av……….. – İnönü Cd . N.53 K.3 D.6 Gümüşsuyu Taksim Beyoğlu/ İSTANBUL
DAVALI : 2- SANDIKÇI KARDEŞLER OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ – E5 Karayolu Yanyol Üzeri No :165Erenler/ SAKARYA
VEKİLLERİ : Av. ……….- Semerciler Mah .İtfaiye Cd . Modahan Apt . No :11 K:2 D:4 (Vatan HastanesiYanı) Adapazarı/ SAKARYA
Av. ……….- Semerciler Mah .İtfaiye Cad . Modahan Apt .A Giriş No :11/4 Adapazarı Adapazarı/ SAKARYA
DAVA : Tüketici Koruma Kanundan Kaynaklı (Malın Ayıplı Olmasından Kaynaklı)
DAVA TARİHİ : 17/08/2011
KARAR TARİHİ : 06/07/2012
Mahkememizde görülmekte bulunan Tüketici Koruma Kanundan Kaynaklı (Malın Ayıplı Olmasından Kaynaklı)davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Yapılan yargılama toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde;
Dava, ayıplı olduğu ileri sürülen otomobilin bedelinin tahsili istemine ilişkin olup, tüketici mahkemesi sıfatıyla görülmek üzere asliye hukuk mahkemesinde açılmıştır.
Davacı taraf, maliki olduğu KİA Marka CEED DSL 3DR tipli 2009 model 54 SE 975 plaka sayılı otomobilin ayıplı olduğunu ileri sürerek aynı marka ve model ayıpsız araç ile değiştirilmesine, ıslah talebi ile de aracın bedelinin teslimden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı Çelik Motor Ticaret A.Ş., aracın garanti süresinin dolduğunu, bu nedenle davanın genel mahkemelerde açılması gerektiğini, yetkili mahkemenin şirket merkezinin bulunduğu Kadıköy mahkemeleri olduğunu, aracın garanti süresinin dolması nedeniyle davacının taleplerinin zamanaşımına uğradığını, araçta ayıp ve üretim hatası bulunmadığını, aracın boyasında varlığı iddia edilen sorunun dış kaynaklı kullanım ve bakıma bağlı olduğunu, davacının onarım hakkını kullandığını, davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.
Davalı Sandıkçı Kardeşler Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. , aracın ayıpsız olarak davacıya teslim edildiğini, aracın garanti süresinin dolması nedeniyle davacının taleplerinin zamanaşımına uğradığını, davacının onarım hakkını kullandığını, aracın boyasında varlığı iddia edilen sorunun dış kaynaklı kullanım ve bakıma bağlı olduğunu, bugüne kadar aynı bölgede satılan araçlardan boya ile ilgili hiçbir şikayetin gelmediğini, davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.
Mahkememizce bilirkişiler Mak.Yük.Müh. Prof. Dr. ……….  ve Oto boyacısı ………. tarafından keşfen inceleme yapılmış bilirkişiler 22.03.2012 tarihli raporlarında araçtaki boya dökülmelerinin imalat hatasından kaynaklı gizli ayıp olduğunu bildirmişlerdir. O luş ve dosya kapsamına uygun denetime elverişli bilirkişi raporuna itibar edilerek hükme esas alınmıştır. Tüm dosya kapsamına göre davanın kabulüne karar vermek gerekmiştir. Şöyle ki; Ö ncelikle davaya konu araç 0 kilometre bir araç olup araçtaki boya problemi bir üretim hatası olup gizli ayıp niteliğindedir. Gizli ayıpta garanti süresi dikkate alınmaz. Buna göre davanın tüketici mahkemesi sıfatıyla görülmek üzere asliye hukuk mahkemesinde açılması usul ve yasaya uygun olup görev itirazının reddi gerekmiştir.
Davanın tüketici mahkemesinin görevine girmesi nedeniyle tüketicinin ikametgahında açılması usul ve yasaya uygun olup yetki itirazının reddi gerekmiştir.
Somut olayda gizli ayıbın 2 yıllık garanti süresinin olmasından sonra ortaya çıktığı tartışmasızdır. Otomobildeki ayıbın gizli olması nedeniyle davalılar zamanaşımı süresinden faydalanamazlar. Zaten 2 yıllık zamanaşımı süresi gizli ayıbın ortaya çıktığı tarihten itibaren işlemeye başlar. Kaldı ki somut olayda araç için 5 yıllık boya garanti süresi vardır. Garanti verilen konuda (5 yıllık boya) tüketicinin seçimlik haklardan sadece onarım hakkını kullanmak zorunda olduğu iddiası yerinde değildir. Tüketici seçimlik haklardan istediğini kullanabilir. Yukarıda açıklanan nedenlerle davalıların zamanaşımı itirazı yerinde değildir.
Esasen dava konusu otomobildeki boya dökülmesinin bir ayıp olduğu, davacının bu ayıbı süresinde davalıya bildirdiği, aracın tekrar boyanmasına rağmen ayıbın giderilemediği sabittir. Ayıbın imalat hatasından kaynaklı gizli ayıp olduğu, davacının garanti kapsamında seçimlik hakkını aracın bedelinin iadesi yönünde kullandığı anlaşıldığından davanın kabulüne karar verilmiştir.
HÜKÜM: Ayrıntısı yukarıda açıklandığı üzere;
1-) Davanın KABULÜNE, davacının 19.09.2008 tarihli fatura ile satın aldığı, KİA Marka CEE DSL 3DR tipli U5YFF23429L025641 şase nolu 2009 model 54 SE 975 plaka sayılı ayıplı aracın bedeli olan 32.000,00TL. bedelin, aracın davalı tarafa tesliminden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, davaya konu aracın davalılara iade edilmesine,
2-) Davanın açılışı sırasında harç alınmadığından 21,15TL başvuru harcı alınması gerekli 1.901,00TL karar ve ilam harcından oluşan toplam 1.922,15TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak Hazineye irat kaydına,
3-) Davacı tarafından yapılan 0,60TL dosya bedeli, 22,95TL tebligat ve müzekkere posta gideri, 500,00TL bilirkişi ücreti, 129,20TL keşif harcı olmak üzere toplam 652,75TL yargılama giderinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,
4-) Davalılar tarafından yapılan yargılama giderlerinin yapan davalı üzerinde bırakılmasına,
5-) Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca hesaplanan ve takdir olunan ………….TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,
6-) Davalılar lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,
Dair, Davacı vekili Av. Özgür Eray Taş Davalı Çelik Motor Tic. A.Ş. Vekili AV. ………. , Davalı Sandıkçı kardeşler vekili Av. ……….  yüzlerine karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde mahkememize verilecek temyiz dilekçesi ile Yargıtay da temyizi kabil olmak üzere verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı . 06/07/2012
Katip 137166 Hakim 39784

Bu döküman elektronik imzalıdır !

NOT: TEMYİZ EDİLMEMİŞTİR

Gelen Aramalar: https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1886 Pj-3q6-YYUHbN9hp_XrYEpb6cOFtr7Ys2akUbA4KKX7Ii2y_OQd3rPGTWPdn1B5p 1d002f298df6f05fb28f10146a00ed37b45c1d7a&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ