Anayasanın Uygunluğu

Anayasanın Uygunluğu

Anayasanın Uygunluğu

Anayasa, hukuk sisteminin en üst düzeyindeki yasa demektir ve tüm yasalardan üstündür. Yapılan ve yürürlüğe konan hiçbir kanun Anayasaya ters düşemez.  Şayet aykırı yapılmış olan yasalar var ise Anayasa Mahkemeleri devreye girer ve bu yasaların iptalini gerçekleştirir. Yasama, yürütme ve yargı organları Anayasa ile bağlıdır. Tüm özel ve tüzel kişi ve kurumların Anayasanın üstünlüğüne saygı göstermesi ve bağlı kalması gerekmektedir.  Anayasanın bazı maddeleri ülkenin bütünlüğü için değiştirilemez şekilde yasaklanmıştır. Hukuk bir ülkenin adalet sistemi ile idare edilmesi ve iç karışıklığın tüm şartlarda önlenebilmesi açısından çok önemlidir.

Tüm hukuk kuralları toplumsal ilişkilerin düzenlenmesini hedefler. Kişiler bu kurallar sayesinde toplum içerisinde nasıl hareket edilip edilmeyeceğini bilir. Yanlış tavırlar neticesine alınabilecek cezaları öngörür ve bu doğrultuda kişi ya da tüm topluma karşı suç işlemekten uzak durur. Ülkede meydana gelebilecek tüm çatışmaların engellenmesi açısından Anayasanın uygunluğu çok büyüktür. Özgürce yaşama hakkı dâhil diğer tüm haklar bu uygunluğa bağlıdır.

Anayasa Maddeleri Hangi Durumlarda Değişebilir?

Türkiye halen 1982 Anayasası ile idare edilmektedir. Ancak bazı durumların günümüze uygun olmamasından kaynaklı nedenlerle zaman içinde Anayasal değişikliklere gidilmiştir. Mevcut Anayasanın toplum ve zamana uygunluğu doğru yargılara varılabilmesi açısından önemlidir. 1982 Anayasası tamamen zamanın Milli Güvenlik Konseyinin isteği doğrultusunda yapılmış ve hiçbir sivil ya da siyasi toplum söz sahibi olmamıştır. Ancak doğru olan, oluşturulan Anayasanın topluma mal edilmesi ve toplumun her kesimi tarafından kabul edilmesidir.

Günümüze değin toplum düzeni ve çıkarları doğrultusunda birçok yasa değişikliğine gidilmiştir ancak bu değişiklikler temel yapısı zaten sorunlu olan 82 Anayasasını iyice deforme etmiştir. Anayasanın uygunluğu toplumun tamamına hitap etmesi ile ölçülür. Uygulanacak hukukun toplum açısından önemini anlamak için ülkenin içinde bulunduğu refah düzeyine bakmak yeterli olacaktır.

Anayasal Güvence Ne Demektir ve Nasıl İşler?

İleri seviyede çağdaş ülkeler Anayasanın üstünlüğü ilkesini hayata geçirmek adına mevcut ya da yeni eklenen yasaların, Anayasaya uygun olup olmadığını denetleyebilecekleri yöntemler geliştirmişlerdir. Siyasal denetim ve yargısal yönetim olmak üzere iki başlıkta ele alınan bu yöntemler sayesinde Anayasa ve bağlı yasalar topluma her zaman hitap etmektedir. Anayasa Mahkemeleri temel hak ve özgürlükleri korumak ve devle organları arasındaki uyuşmazlıkları çözmekle görevli kurumlardır. Bu mahkemelerin bağımsız ve tarafsız olması çağdaş ve demokratik ülke olabilmenin en önemli göstergelerindendir. Yasaları ve Anayasayı güvence altına almak bu mahkemelerin tarafsızlığı ile sağlanır. Hukuk devleti olan ülkelerde tüm eylemler yargı denetimine bağlıdır.

Hukuk devleti, insan haklarını koruyan, adalete ve eşitliğe uygun bir düzen kuran ve bu düzeni idame ettirebilen tüm aldığı kararlarda Anayasaya ve hukuka uyan devlettir. Ve en önemlisi yargıya açıktır. Tüm hak ve özgürlükleri koruyan hukuk devleti her alanda adaletli davranmak ve topumun güvenliğini kurduğu adil düzenle sağlamak işini kendine esas görev olarak almaktadır. Anayasanın uygunluğu bu prensiplere uygun hareket etmeyen tamamen geçici ve ezici çoğunluğun aldığı kararlar ile yönetilmekte olan, toplumun sadece bir kemsinin çıkarlarının gözetildiği ülkeler gözlemlendiğinde çok daha net ortaya çıkmaktadır. Bu tür taraflı ve hukuk dışı çıkarılan kanunlar maalesef toplumda olumsuz tepkilerin çıkmasına neden olur. Hukuk devletinde tüm bireyler kanunlar önünde eşittir kimsenin başka bir kimseye üstünlüğü söz konusu değildir. Bu eşitlik ilkesi adaletin sarsılmaz yapı taşıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
  1. lapoonsinan dedi ki:

    ANAYASANIN İLK DÖRT MADDESİNE DOKUNAMAZSINIZ…

  2. s_fark dedi ki:

    anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirmekte hala ısrarcı mısınız dinleyin

BİR YORUM YAZ